Gratis proefles

Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website en informatie beschikbaar gesteld door Autorijschool Aqua.

De website

Bij de opbouw en de inhoud van deze website is veel zorg en aandacht besteed. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die hier gepubliceerd is onvolledig of onjuist is. Alle informatie is beschikbaar gesteld door Autorijschool Aqua

Bij onvolkomenheden of fouten zal er de grootst mogelijke aandacht worden besteed dit zo spoedig mogelijk te corrigeren. Aan geen enkele informatie kunnen rechten worden ontleend.

Voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze website dan wel door via de website ter beschikking gestelde informatie kan Autorijschool Aqua niet aansprakelijk worden gesteld.

Resultaten, foto’s en reviews van klanten

Resultaten, foto’s en reviews van klanten welke op deze website staan zijn hun ervaringen en/of opinies. Reviews en resultaten zijn persoonlijk en kunnen niet gegarandeerd worden. Resultaten zijn persoonlijk en zullen daardoor verschillen. Resultaten bieden geen garantie.

Geschillen door het gebruik van deze website, op welke wijze dan ook, kunnen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.